A weboldal használatának feltételei

Jelenleg hatályos

Érvényes: 2017. július 26-tól

WEBOLDALUNK HASZNÁLATA ELŐTT TANULMÁNYOZZA ÁT ALAPOSAN A WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEIT (továbbiakban: "HASZNÁLATI FELTÉTELEK"). EZEK A HASZNÁLATI FELTÉTELEK SZOLGÁLNAK ALAPUL A WEBOLDAL ELÉRÉSÉHEZ ÉS HASZNÁLATÁHOZ. A WEBOLDALT CSAK AKKOR HASZNÁLHATJA, HA EGYETÉRT AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL. A WEBOLDAL ELÉRÉSÉVEL ÉS MEGNYITÁSÁVAL ÖN, ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT SZERVEZET KÖTELEZI MAGÁT, HOGY BETARTJA A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET.

Ez a dokumentum az alábbiakat tartalmazza:

 1. 1. Jogi nyilatkozat
 2. 2. Adatvédelmi szabályzat
 3. 3. Általános Szerződési Feltételek
 4. 4. Cookie szabályzat

Jogi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag jogi helyzetét

Általános bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a WeHeartSweets márka kezelője, a Laureus Kommunikációs Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-078247) működteti (továbbiakban: „Laureus Kft.”, vagy „WeHeartSweets”).

Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve – de nem kizárólagossággal – a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Laureus Kft. vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével (illetve jogi nyilatkozata szerinti forrásmegjelöléssel) került a webhelyre.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni, vagy kifotózni, és más személyekkel megosztani, feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Laureus Kft. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

Tartalom

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik, így a Laureus Kft. nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig a Laureus Kft. – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Laureus Kft.-nek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Beküldött információ

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk (például, de nem kizárólag nyereményjátékkal, illetve promócióval kapcsolatban) azzal beleegyezik, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

Webhelyünk azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

Adatvédelem

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi címen: customerservice@weheartsweets.hu

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Ön a jelen nyilatkozatot az oldal használatával elfogadja.

Adatvédelmi szabályzat

https://www.weheartsweets.hu/

A Laureus Kommunikációs Szolgáltató Kft. (telephely: 2220 Vecsés, Kölcsey u. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-718816; telefonszám: +36-29/750-682 ; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 13102418-2-41) (a továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő) a https://www.weheartsweets.hu/ (a továbbiakban: Honlap) online termékértékesítés céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapon vásárlók, illetve Honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Szolgáltató fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, tudomásul veszik, hogy rendelés csak egy átlátható vásárlási folyamat keretén belül adható le.

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, rendelések teljesítése és nyomonkövetése, a számlázás lehetővé tétele, valamint a rendeléssel kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés lemondása, módosítása), azaz ügyfél adatkezelés.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Laureus Kommunikációs Szolgáltató Kft. (telephely: 2220 Vecsés, Kölcsey u. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-718816; telefonszám: +36-29/750-682; adószám: 13102418-2-41).

A Szolgáltató hírlevél adatbázisának adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-125285/2017.

Mivel a rendelés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik, így az Infotv. 65 § (3) bekezdés a) pont alapján ez egy olyan adatkezelési cél, melynek adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció, illetve az egyéb adatok Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az illetékes jogszabályban rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A KEZELT ADATOK KÖRE

5.1. Technikai adatok.

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. (bővebben: Cookie szabályzat)

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5.2. Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat (például szállítási és számlázási adatok), melyeket a rendszer tárol a könnyebb használhatóság érdekében. Ezeket az adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, illetve törölheti az oldalon létrejövő felhasználói fiókban (ez alól kivételt képez, amikor Felhasználó regisztráció nélkül ad le megrendelést. Ilyen esetekben a Szolgáltató értesítésével eszközölhetők változások, illetve ily módon kérhető a kezelt adatok törlése)

Internetes rendelés leadása:

A rendelés leadás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció (illetve a rendelés) során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató – illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni – azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése és az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.: könyvelő, futárszolgálat) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind pedig az adatok tárolása és őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Az adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek a Magyar Hosting Kft.-nél (mhosting.hu) találhatók. Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti (illetve törölheti); egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, melyek ez esetben nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az infotv. 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (elnöke: Dr. Péterfalvi Attila; 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is (jogszabályi háttér: az infotv. 52. § (1) bekezdés).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítését (ideértve pl. a megrendelések visszaigazolását, illetve a postázott csomag nyomonkövetési számának küldését), illetve – a megrendeléssel összefüggő – egyéb okból felmerülő kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Honlapra mutathatnak linkek más külső oldalakról, és a honlapról mutathatnak linkek más külső oldalakra is egyaránt. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

Általános Szerződési Feltételek

A webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

Webáruházunkban egységcsomagokat forgalmazunk bonbonok otthoni elkészítéséhez. A hozzávalók kiválasztásánál a magas minőségre törekszünk, ezért különlegesen finom Callebaut belga csokoládépasztillákat biztosítunk Önnek, hogy a lehető legfinomabb, legszebb saját kezűleg készített bonbonokat ajándékozhassa.

1. Távollevők között létrejövő szerződés

A szerződés tárgya a Laureus Kft. internetes áruházában található és megvásárolható valamennyi árucikk. A WeHeartSweets a Laureus kft. tulajdonosainak bejegyzett védjegye, a www.weheartsweets.hu oldalon leadott valamennyi megrendelést a Laureus Kft. teljesíti, azokért teljes körű felelősséget vállal.

A megrendelés elküldésével, és annak a Laureus Kft. által történő visszaigazolásával a 24/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a fogyasztó (továbbiakban: Vásárló) és a vállalkozás (továbbiakban: szállító) (Laureus Kft., 1021 Budapest, Labanc u. 7/a., asz: 13102418-2-41) között szerződés jön létre az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles posta vagy futárszolgálat útján a Vásárló által kiválasztott termékeket a Vásárló által a rendelés folyamán megadott szállítási címre eljuttatni.

Vásárló köteles az általa megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállított termékeket átvenni, a vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben a rendelési folyamat során utánvétes fizetési módot választott.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése céljából.

2. Elállási jog gyakorlása

A Vásárló a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat.

„A fogyasztó elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. aa) a terméknek,

  2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

  3. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

  4. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 2. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.”

„A fogyasztó elállási jogát

 1. a) a 45/2014. Kormányrendelet 2. sz. mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy

 2. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.”

Ha a Vásárló a nyilatkozatot legkésőbb a határidő utolsó napján postára adja, az elállásra vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni.

Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vételárat, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Szállító a Vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Szállító mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni.

Kivételek az elállási jog gyakorlása alól

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

 1. a) romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,

 2. b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Fentiek értelmében, ha a Szállító által elkészített egységdoboz csomagolását a Vevő felbontotta, úgy tekintettel arra, hogy a termék további felhasználása vagy értékesítése a termék természeténél fogva nem lehetséges, a Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja.

 1. c) amennyiben nem természetes személyként, hanem gazdasági társaságként adja le a rendelést.

A Vásárló által gyakorolt elállási jog alkalmával a termék és csomagolásának sérülésmentességét a Szállító minden esetben megvizsgálja.

A Vásárló köteles a csomag visszaküldésével kapcsolatos költségeket megfizetni, a Szállítónak nem áll módjában utánvétes csomagot átvenni.

3. Fogyasztói kifogások kezelése

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

 1. - Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője:

  1. Dr. Szalai Tibor

  2. Tel: 346-5428, 346-5429

  3. Cím: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

 2. - Budapest Főváros Kormányhivatala

  Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

  Fogyasztóvédelmi Osztály

  1. Tel: 450-2598

  2. Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

 3. - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

  1. Tel: 488-2131

  2. Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

4. Adatkezelés

Szállító kijelenti, hogy a Vásárló által a Szállító rendelkezésére bocsátott adatok tekintetében az alábbi törvények alapján jár el:

 1. - Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

 2. - Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

 3. - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

 4. - A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

 5. - 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

A Vásárlónak a regisztráció során kifejezetten és előzetesen hozzá kell járulnia a személyes adatai kezeléséhez és tárolásához (természetes személy esetén: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonos és elektronikus elérhetőség; gazdasági társaságok esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, adószám, statisztikai számjel).

A webáruház használata során a Laureus Kft. a számára rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az a megrendelés teljesítésének érdekében szükséges (pl. posta, futárszolgálat, banki tranzakció teljesítése).

Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja a rendelés során, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Laureus Kft. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. A Laureus Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat kizárólag a következő célokra használja fel: megrendelések intézése, vevői reklamációk kezelése, valamint vásárlói szokások feltérképezése és szűrése kizárólag egyénre vissza nem vezethető módon.

További információ: Adatvédelmi szabályzat

5. Szavatosság

A szavatossági igények érvényesítése során a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

6. A webáruházban történő böngészés

Honlapunkon regisztráció nélkül is böngészhet, termékek megrendelése, vásárlása regisztrációval és anélkül is egyaránt lehetséges. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, azaz az ÁFÁ-t tartalmazzák és magyar forintban értendők.

Szállító garantálja, hogy a termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a rendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

7. A vásárlás menete

Regisztráció

A vásárláshoz nem szükséges regisztrálnia, ám annak több előnye is van: láthatja, ellenőrizheti rendeléseit, adatait nem kell minden egyes rendeléskor újra és újra megadnia, szabadon módosíthatja a szállítási és a számlázási címeit.

Vásárlás

Válassza ki a kívánt terméket, melyek a megfelelő mennyiség kiválasztása után a „Kosárba” gombra kattintva adhat hozzá aktuális megrendeléséhez. A kosár szerkesztésére, mennyiségek változtatására, termékek törlésére még a későbbiekben is lesz lehetősége.

A kosár tartalma

A kosár tartalma ablakban minden kiválasztott termék és az aktuális végösszeg nyomon követhető, a rendelés leadásáig tetszés szerint módosítható, törölhető.

Adatok megadása, fizetés, a rendelés leadása

A vásárlás befejeztével a termékek alatti „tovább az adatok megadásához” gomb megnyomása után adhatja meg szállítási és fizetési címét, valamint választhat a rendelkezésre álló szállítási és fizetési módok közül.

Amennyiben van beváltható kuponja vagy promóciós kódja, azt is ebben a fázisban adhatja meg.

Amennyiben minden adatot megadott, már csak a rendelés véglegesítése van hátra. Utánvétes fizetés esetén a rendelési folyamat végére ért, melyről e-mailben fog visszaigazolást kapni. Ebben az esetben a csomag értékét a kiszállítást végző futárnál kell majd kifizetnie. Bankkártyás fizetés esetén a „Fizetés” gombra kattintva átirányítjuk a Barion honlapjára, ahol bankkártya adatait megadva, vagy Barion Tárca fiókkal bejelentkezve tudja a vásárlás értékét kiegyenlíteni.

Az oldal használatával hozzájárul, hogy Önnek e-számlát állítsunk ki rendeléséről. Ez a digitális számla időbélyegzővel ellátott, pecsét és aláírás nélkül is hiteles dokumentumnak minősül, mely elmenthető, továbbítható, kinyomtatható. Amennyiben mégis szüksége lenne papír alapú számlára, kérjük vegye fel Velünk a kapcsolatot a customerservice@weheartsweets.hu e-mail címen és ne felejtse el megadni egyedi rendelési azonosítóját.

Kiszállítás:

A megrendelt termékek kiszállítását partnerünk, a Magyar Posta Logisztika végzi.

Weboldalainkon cookie-kat (magyarul „sütiket”) használunk. Személy szerint nem tudjuk és nem is akarjuk az ezekben tárolt információk alapján beazonosítani, mindössze arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink érdekelhetik leginkább. Az Ön webes böngészője minden egyes látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat). Lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy honlapunk nem minden szolgáltatását tudja majd használni.

1. Mik azok a cookie-k (sütik)?

Az adott honlap a számítógépen, mobilon, illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra (mely ezekkel a fájlokkal egyébként sem lehetséges).

2. Mire használjuk a cookie-kat?

honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván

3. Honlapunk az alábbi cookie típusokat használja:

Ha többet szeretne megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten, például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában olvashat.

Iratkozz fel hírlevelünkre!